Cic? pe un aeroport american, doi oameni de afaceri au închiriat un avion care s?-i duc? pîn? la Seattle. Pe drum, sînt cuprin?i de o cea?? groaznic? care îl face pe pilot s? zboare mai mult dup? instrumente. Din nefericire, are loc un scurtcircuit la bord ?i instrumentele înceteaz? s? mai func?ioneze. Pilotul se învîrte?te disperat în dorin?a de a g?si un loc de
aterizare. Dintr-o dat?, î?i d? seama c? survoleaz? un ora?. Vede un zgîrie-nori ?i zburînd pe lîng? el reu?este s? vada într-un birou pe cineva. Printr-o foarte complicat? serie de manevre, reu?e?te s? se apropie ?i s?-i strige persoanei din birou:
– Hei, unde m? aflu?
R?spunsul nu a întîrziat s? apar?:
– Te afli într-un avion!
Pilotul tace, apoi se lumineaz? la fa??, vireaz? la 90° ?i apoi coboar? drept pe aeroportul din Seattle! Cei doi oameni de afaceri, afla?i între groaza pe care tocmai au tr?it-o ?i fericirea c? au sc?pat, îl întreab? pe pilot cum de a reu?it chestia asta de-a dreptul miraculoas?.
– Numai dup? r?spunsul omului din birou, r?spunde pilotul. R?spunsul era sut? la sut? corect, dar de nici un folos. Deci omul era unul din angaja?ii Microsoft, iar cl?direa era a Microsoft din Seattle care este chiar lîng? aeroport