La un sanatoriu în Somalia, se aude o voce:
– Sooorrr????, un p?ianjen!
– Vin imediat! zice sora, care era ocupat?…
Mai trece pu?in timp.
– Sooorrr????, un p?ianjen!
– Vin imediat! zice sora, care era înc? ocupat?.
Mai trece pu?in timp.
– Unde m? tîr??ti, monstrule?