Alinu?a era oarb? din na?tere. Într-o zi, mama ei îi d?du o crem? ?i îi spuse:
– D?-te cu asta ca s? po?i vedea.
– Mam?, mam?, nu merge!
– Alinu?a, ai uitat c? azi e 1 aprilie?