se duse o data bula cu masa in cimintir mergand, mergand bula vede o groapa cu bani si o intreaba pe masa
-Mama,mama pot sa iau bani astia din groapa
-Nu bula ca-i pacat
Mai merse si iara dase peste o groapa cu bani si iara o intreaba pe masa
-Mama ,mama pot sa iau bani astia din groapa
-Nu bula ca-i pacat
Mai mersese ei si de o data pica masa in groapa
-Bula scoate-ma de aici
-Nu mama ca-i pacat.