”O vulpe ii dadea tarcolae unei gaini…si deotada..i se termina tarcoalele.”