Se spune c? atunci cînd a f?cut lumea, Dumnezeu a r?sturnat sacul cu minuni în locul unde este acum România. Uimit ?i pu?in ?ocat de bun?voin?a excesiv? a st?pînului s?u, un înger Îl întreab?:
– Ce faci, Preasfin?ite, le dai prea multe!
La care Dumnezeu îi r?spunde:
– Stai s? vezi ce conduc?tori le dau!