?tiri rutiere:
Ast?zi a avut loc un accident între o Dacie ?i un Bentley de 280 mii
euro. ?oferul Daciei a reu?it s? moar? la timp.

Trimite pe Mess