Un ?omer se prezint? la Microsoft pentru a ocupa un post de cur??itor de wc-uri.Directorul de departament îl cheam? la interviu… La final spune:
– Sunte?i angajat, v? rog s?-mi da?i adresa de e-mail,ca s? v? trimitem contractul de munc?.?omerul cu jen? în glas, recunoa?te c? nu are nici calculator acas?, dar?-mi-te adres? de e-mail.Tipul îi r?spunde:
– Dac? n-ai adres? de e-mail, atunci virtual dumneata nu exi?ti. Dac? nu exi?ti, nu po?i lucra la noi.Omul pleac? am?rât…
Cu ultimii 10 dolari cump?r? 1 kg de c?p?uni, ?i merge s? vând? cu por?ia din u?? în u??.În 2 ore recupereaz? investi?ia, are un profit de 40 de dolari, ?i repet? figura de înc? 3 ori în acea zi.Î?i d? seama c? afacerea nici nu este a?a de rea, a doua zi se scoal? mai devreme ?i cump?r? c?p?uni de 4 ori.La pu?in timp î?i cump?r? un scuter, apoi o camionet?, în final î?i face o firm? serioas?.
Peste 5 ani…
…deja este proprietarul celui mai mare depozit de
alimente din SUA.Începe s? fie preocupat de viitor, ?i vrea s? încheie o asigurare cu rent? viager?.G?se?te oferte atractive, discut? cu agentul de
asigur?ri, care în finalul discu?iei îi cere adresa de e-mail.
– Din p?cate eu nu am adres? de e-mail!
– E incredibil! – se mir? agentul. – A?i construit un asemenea imperiu în 5 ani ?i nu ave?i adres? de e-mail… Acum închipui?i-v? ce-ar fi fost dac? avea?i!…
La care omul:
– A? cur??a WC-urile la MICROSOFT!
Prima concluzie: Se poate tr?i ?i f?r? internet!A doua concluzie: Dac? n-ai calculator ?i munce?ti mult,po?i fi ?i tu milionar!
A treia concluzie: Acest? poveste ai primit-o ?i tu prin e-mail! Deci, e?ti mai aproape de cur??atul wc-urilor decât de milioane!

Trimite pe Mess