Împ?ratul
E un mo? senil ?i complet incompetent. Singurul merit c? a ajuns împ?rat e c? a fost primul n?scut. Nu e în stare s? aib? grij? de fii-sa, prin urmare m? întreb cum mama dracului ar putea avea grij? de ditai împ?r??ia. Nevast?-sa lipse?te din peisaj, e subîn?eles moart? ?i l-a l?sat cu trei fete care sigur nu-s ale lui, fiindc? mo?ul are vreo 70 de ani ?i aia mic? în jur de ?ai?pe. De?i e înconjurat de viziri, dreg?tori, sf?tuitori, când e s? ia vreo decizie î?i vine s?-l iei la palme: primul individ care-i aduce fata înapoi o prime?te de nevast? ?i mai ia ?i jum?tate de împ?r??ie. Str?mo?ul s?u care a întemeiat dinastia se r?suce?te în mormânt.

Fata cea mare ?i fata cea mijlocie
Sunt ni?te strâmb?ciuni nasoale, plate ?i complexate, care-?i ur?sc sora mai mic? pentru c? e mignon?, are fund, ?â?e, e în centrul aten?iei ?i e aia r?pita, ba se mai ?i m?rit? înaintea lor. Sunt atât de jenante c? nici un zmeu nu le vrea.

Fata cea mic?
E aia r?sf??ata, bun?ciunea înv??at? s? i se fac? toate poftele. Mai e ?i curv? de mic?. Nici nu vreau s? vorbesc mai mult despre ea, c? m? enervez.

F?t-Frumos (Fefe)
De obicei, e unu’ c?ruia nu i-a pl?cut cartea: ori prin?, ori vreun coate-goale. Frumu?el ?i efeminat, metrosexual nativ. Ar fi stat s? frece menta în continuare ?i s? se ia la trânt? prin iarb? cu oile, cu fra?ii lui sau cu fl?c?ii satului, da’ vrea s? dea lovitura. ?i, când boul de împ?rat d? sfoar?-n ?ar? cu fiic?-sa ?i tronul premiu, normal c? se prezint? primul. Habar n-are cum arat? fata împ?ratului, dar nici nu-l intereseaz? prea mult, de fapt vrea împ?r??ia. ?i oricum ?tie de la tovar??i c? de obicei e r?pit? bucata familiei, nu cârjele ?lelante dou?.

Calul
E singurul personaj pozitiv din toat? povestea care merit? apreciere. Înainte de episodul cu j?ratec zace slab, bubos ?i r?pciugos în grajd, ceea ce arat? înc? o dat? c? împ?ratul e un idiot – nu a?a te por?i cu o asemenea comoar?. Calul e cel care îi face strategia lui F?t-Frumos, în vorbe pu?ine ?i concise. Nu zice prea multe pentru c? probabil îi e jen? s? intre-n vorb? cu un oportunist analfabet. În sufletul lui, î?i dore?te s? fie în echipa Zmeului.

Mama Zmeilor
Este exact opusul împ?ratul. În primul rând, la ea e sigur c? e mama zmeilor. Apoi, a f?cut trei b?ie?i care e fiecare la casa lui, nu dou? plâng?cioase ?i-o curv? care stau pe capul lui, ca împ?ratul. ?i ia hot?râri bune ?i de una singur?, n-are nevoie de o armat? de viziri, dreg?tori, sf?tuitori, etc.

Zmeul
E un tip hot?rât, energic ?i for?os. Probabil are un nas cât toate zilele, umbl? neras, e p?ros ?i are palmele t?b?cite. Asta ce ne spune? C? e un om care munce?te! A tras din greu ca s? ajung? unde e – a ucis, a luptat, a umblat, a jefuit, s-a preocupat de cariera lui! A?a merg lucrurile pe t?râmul cel?lalt, acolo nu-?i d? nimeni un castel c? te cheam? împ?ratul-nu-?tiu-cum. E sigur c? Zmeul ?i-a cl?dit palatul cu mâinile lui. Bine, o mai fi avut ni?te muncitori pe care i-a mâncat dup? aia, dar sunt convins c? a stat cu ei acolo, pe capul lor, s? vad? cum pun ?ia marmura în baie, s? nu-l trag?-n piept ?i s?-l fure. ?i mi se pare normal s?-i m?nânce la sfâr?it, ?tim cu to?ii cum sunt muncitorii.

Mai ?tim c? are o mo?ie imens?, populat? cu tot felul de jivine tic?loase. Chiar crede?i c? e u?or de administrat a?a ceva, s?-i ?ii în frâu pe to?i ?ia? P?i aia nu sunt pro?ti ca ??ranii împ?ratului, dac? nu stai cu pleoapa pe ei… Deci, Zmeul e un bun gospodar, un bun cunosc?tor de oameni, un excelent strateg militar ?i un bun trezorerier.

Dar Zmeul e un tip cinstit în sentimente ?i cam f?r? noroc la femei. I-a venit vârsta însur?torii, a stat, a analizat, a cercetat, ?i-a c?utat nevast?. n-a g?sit pe nimeni pe placul lui în propriul t?râm (ce s-alegi din jivinele alea?), deci s-a uitat la vecini. S-a îndr?gostit de fata aia mic? a împ?ratului (?tie ce-i frumos, m?car fizic, ?i nici nu încalc? eticheta, ?inte?te la acela?i rang) ?i a procedat în consecin??, a?a cum cerea tradi?ia: a luat-o la el. A?a a f?cut ?i tac-su cu m?-sa, ?i bunicul lui, ?i str?bunicul lui, la vremea lor. A?a e normal: clar, f?r? ascunzi?uri, umblat cu ?oalda ?i alte prosteli. Pui problema direct: “F?, te iubesc, te vreau! Treci încoace.” ?i prostul chiar o iube?te: n-o for?eaz?, n-o siluie?te, e romantic, are o gr?din? cu trandafiri, o-nconjoar? de bog??ii, îi face toate poftele. N-am auzit nici o poveste în care Zmeul s-o ?in? pe prin?es? legat? în beci, goal?-pu?c? ?i s? vin? s-o violeze când are el chef, dup? cum ar merita. Peste tot citesc numai de caftane, covoare, tiare, bucate alese, m?t?suri fine, rochii, giuvaere, o ?ine-n puf. Omul e familist ?i serios, nu-?i uit? îndatoririle: se duce-n fiecare zi la munc? ?i anun?? civilizat, cu buzduganul, când vine acas?. ?i toate astea pentru ea, ca s? n-o sufoce cu aten?ie, s?-i lase spa?iu, s? fie liber?, s? aib? matracuca timp s?-?i fac? unghiile, s? nu fac? istericale c?, vezi doamne, a intrat peste ea în camer? ?i-a v?zut-o cu masca de castrave?i pe fa??.
Carevas?zic?, moldoveanca tr?ie?te în puf, îi face prostul toate poftele, ?i, în semn de mul?umire, ce face? Se amorezeaz? de F?t-Frumos c? are p?rul mai îngrijit ?i tenul mai pu?in acneic (vezi, n-ai vrut s? te culci cu Zmeul) ?i se hot?r??te s? fug? cu el. Da’ mai întâi încep s? se hârjoneasc? în pat, în patul pe care Zmeul cu mâna lui îl cioplise, din ni?te bu?teni t?ia?i tot de el din p?dure, ?i-l c?rase-n cârc? pân? la ultimul etaj al castelului, s? aib? japi?a peisaj când se treze?te diminea?a sub baldachin. ?i pro?tii ?ia doi stau pân? îi prinde Zmeul, c?ruia – în sfâr?it! – i se aprind becule?ele.
Mai departe.
Zmeul lupt? corect, F?t-Frumos tri?eaz?: bea ap? vie de la un corb pe care-l mituie?te, d? cu peria, gresia, n?frama; în fine, face tot ce poate s? lupte cât mai pu?in ?i s?-i bage pe al?ii la înaintare.
Din toate astea, eu pricep c? morala basmului românesc e urm?toarea:
– dac? e?ti un ?mecher metrosexual ?i ?tii s? profi?i de pe urma ton?ilor incompeten?i ajun?i în pozi?ii de conducere, te aranjezi pe via??.
– dac? e?ti o fi?oas? analfabet? ?i de bani-gata, ai toate ?ansele s? umble to?i dup? fundul t?u ?i dup? averea lu’ tac-tu.
– dac? e?ti un tip cinstit, muncitor ?i care lupt? dup? reguli, pici de papagal.
Dac? basmul românesc ar fi avut m?car o urm? de dreptate, Zmeul i-ar fi rupt gâtul lui Fefe cu dou? degete, ar fi luat-o pe proasta aia, i-ar fi dat o b?taie sor? cu moartea ?i ar fi trimis-o rachet? înapoi la tac-su acas?. Apoi ?i-ar fi strâns armata, ar fi n?v?lit pe t?râmul împ?ratului ?i i-ar fi f?cut pr?p?d, ar fi violat, jefuit ?i ucis tot ce i-ar fi stat în cale, ar fi unit cele dou? t?râmuri ?i ?i-ar fi f?cut harem bdsm din toate gagicile alea proaste ca noaptea. Pentru c? fiecare merit? s?-?i tr?iasc? propriul basm.